måndag 19 augusti 2019

Vattnet stängs av 13/10

Vattnet stängs söndag 13/10


Gör så här:
·       Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·       Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·       Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·       Glöm inte tömma kranar och blandare
·       Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·       Frostskydda gärna kranenÖPPNA KRANEN
Öppna kranen och låt allt vatten rinna ut. Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern, eventuell kondens kan då rinna ut.


FROSTSKYDDA


(Sno in kranen i bubbelplast eller dyligt. 
Det kan bli frost tidigt)

Vi frågor kontakta Vattenmannen:
Magnus 0708 – 29 18 18

Rishög

Fr om idag 19/8 kan man lägga ris i rishögen


Grindloppis i Delsjökolonin 25/8

Grindloppis 25 augusti

Från klockan 12:00 står en del grindar till våra trädgårdar runt om i kolonin öppna med loppisfynd för hem och trädgård.

Hantverksutställning och café i föreningshuset.

Varmt välkomna!

torsdag 8 augusti 2019

Musikcafé 11/8


Musikcafe' 
med försäljning av kaffe och tilltugg
Söndag 11/8 kl 15
Ulf Bornstein spelar dragspel 
med sin "digitala kompis"
Swing, latinamerikanskt, pop
och någon gammal schlager.
Det blir också frågesport om låtarna.
Välkomna!

torsdag 1 augusti 2019

Hantverksdag med café 25/8

Hantverksdag med café i Föreningshuset, Delsjökolonin söndag 25 augusti kl 12-15

Försäljning av hantverk, stickat, tovat, virkat, leksaker och lite till...

Café med hembakat kaffebröd

torsdag 25 juli 2019

Barnteater lördag 3/8 kl 11

Lördag 3/8 blir det barnteater kl 11 i föreningshuset, Mamma Mu och Kråkan

https://sommarunderhallningen.se/evenemang/mamma-mu-och-krakan/?time=8780

Välkomna!

tisdag 16 juli 2019

Ritning över VA-nät

I fönstret på föreningshuset sitter nu en ritning med gul markering om hur VA-nätet är förlagt på respektive tomt. Detta är att beakta vid eventuell grävning, plantering träd mm

Cykelstöld

I helgen blev en kolonist av med sin olåsta cykel som stod i deras trädgård, var observanta och lås gärna era cyklar

Protokoll sommarmöte 29/6-2019


Protokoll från sommarmöte vid Delsjökolonin, 2019-06-29 kl. 12.00.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Eva Falk hälsar alla välkommna och förklarar mötet öppnat. Hon passar även på att tacka för alla goda insatser i samband med midsommarfirandet.

§2 Godkännande av dagordningen

§3 Val av ordförande för mötet
Claes Anneling väljs till mötesordförande.

§4 Val av sekreterare
Hans Wramsby väljs till sekreterare.

§5 Val av justerare
Ulla Carlshamre och Marie Anneling väljs till justerare.

§6 Årsmötesprotokollet
Claes informerar att det var 72 närvarande vid årsmötet och samt att alla har kunnat läsa årsmötesprotokollet vår på hemsidan.

§7 Valberedningen informerar
Björn Tenghag informerar om att förutom honom så ingår även Annis Juhlin-Duran och Magnus Andersson. Valberedningen har hittills i år haft två möten. Till nästa årsmöte är tre nya styrelsemedlemmar som planeras väljas. Två ordinarie ledamöter och en kassör. Valberedningen har i våra brevlådor delat ut lappar där vi kan lämna förslag på tänkbara styrelsemedlemmar och lämna vidare till valberedningen. Björn påpekar att många kolonister saknar brevlåda.

§8 Gemensamma regler i Delsjöns Koloniförening
Jessica informerar att styrelsen kommer att se över dessa samt välkomnar förslag på ev korrigeringar. Styrelsen planerar att till årsmötet 2020 komma med ett ändringsförslag av reglerna.

§9 Föreningens ekonomiska femårsplan
Nina redovisar förslag på femårsplan. Bla plan kring att bygga toalett i fd lotterikiosken.

§10 Rapporter
a) Hjärtstartare
Ulf informerar om inköp av en hjärtstartare (enl årsmötesbeslut), vilken är placerad i fd telefonhytten som  ska hållas öppen. Efter vintersäsongen kommer hjärtstartaren tas bort och förvaras frostfritt till nästa säsong då den återplaceras på sin tidigare plats. Claes Wildar har hållit en kurs i ämnet och kommer att ha ytterligare en kurs. Vilket kommer att anslås. Det är av vikt att fler kolonister får information om hur hjärtstartaren används.

b) Festkommittén
Leif  Gustavsson  (stuga 2) informerar om bl a kommande pubkvällar, italiensk afton med buffé och italiensk musik (musikavgift och anmälan krävs) och vidare kräftskiva 24/8 med bluesmusik (musikavgift men ingen anmälan krävs). Enligt Leif så är man välkommen att höra av sig om man önskar göra sin arbetsplikt i samband med olika arrangemang.

c) Barnaktivitetsgruppen
Ingrid och Patrik informerar om att det finns en Facebook grupp: ”Delsjökolonins barnaktivitetsgrupp” där man kan få information om man blir medlem. Ev kommande arrangemang är bla disco och barnteater 3/8.

d) Områdesansvariga.
Ulla-Britt informerar om olika reparationer som är på gång. Bl a tak över dörrarna vid föreningshuset, olika målningsarbeten, reparation av nedre tvättstuga, toalett i föreningshuset samt olika klippningsuppdrag. Även här finns möjlighet till att utföra sin arbetsplikt.

e) FGK
Eva Falk och Marie Anneling är representanter i FGK och Göran sitter med i FGK:s förhandlingsgrupp gällande arrende. Göran informerar om att det tagits ett politiskt initiativ till att utreda om ev förutsättningar för ombildning av kolonistugor till bostäder och där man velat utvärdera olika koloniområden men där Delsjön ej ingått. P g a politisk oenighet har frågan bordlagts. Det finns ett tjänsteutlåtande där olika koloniområden grupperas i tre kategorier(A,B,C). Delsjön hamnar i kategori C som enligt Göran utgör lägsta prioritet och han bedömer att inom denna kategori så kommer ingen förändring att ske inom överskådlig tid. Vidare informerar Göran att sju föreningar nu ska omförhandlas och deras framförhandlade arrenden kommer att påverka nivån vid kommande framtida arrendeförhandlingar.

f) Studieverksamheten
Mikael (stuga 159) studieombud., informerar om att nu så finns möjlighet att 50% av  studiekostnader betalas av FGK. Resterande 50% betalas av koloniföreningen alt deltagaren själv. Kurser som ev är på gång: Frösamling, lie, trimmer, örtvandring, fermentering, kimchi, inredning, dränering och fönsterrenovering.

g) Loppis
Ulla informerar om loppis 6/7 kl.10-13 och auktion kl. 14. Man tar emot föremål 4-5/7 kl. 17- 20. Avlämning föremål sker vid dörr och man får inte gå in och kolla på föremål i samband med avlämning. Ulla framhåller att man behöver extra mycket hjälp särskilt mellan 13-14 med att hinna undanställa allt och möblera om inför auktionsstarten kl. 14.  Det kommer även att finnas kafé kl. 10.30- 14 i Puben.

h) Vattenförbrukning
Magnus informerar om att hittills i år (tom 5/6) så uppskattar han att vattenförbrukningen ligger på normalnivå.  Claes informerar om att möjligheten av individuella vattenmätare fortfarande är oklar bl a p g a kostnad och frost risk.

§11 Ekonomi
Claes informerar om att vi följer plan. Dessutom att midsommar inbringande hela 34.000 kr till föreningen.

§12 Övriga frågor
a) Fråga/förslag om betande får som alternativ till trimmer och för att hålla undan sly etc i slänter/backar. Information om att möjligheten finns att gå vidare med frågan och att motionera om detta till årsmötet.

b) Husdjur. Jessica informerar om att det inte är tillåtet att ta in husdjur i gemensamma lokaler som föreningslokalen, pub, expedition etc.

c) P-kort. Marie E informerar att idag efter sommarmötet så sker utlämningen av nästa periods p-kort.

d) Fråga om hur det går med sommarängsprojektet. Jessica informerar om att sommarängsgrupp har bildats men ännu inte gett någon information om var i processen man befinner sig.

e) Kompost. Magnus informerar om den inre och yttre komposten. Inre i första hand fin kompost medan den yttre lite grövre.

f) Sopor. Claes informerar om att sophantering fn v fungerar bra.

g) Fråga om gemensamt wi-fi för koloniområdet. Svar: Motionera.

§13 Mötets avslutande.
Mötesordförande förklarar möte avslutat och tackar alla för visat intresse.Vid protokollet
Hans Wramsby
Justerare                                                                         Justerare
Ulla Carlshamre                                                             Marie Anneling                      
                                

tisdag 2 juli 2019

Hjälp till på musikcafé på söndag!


Hjälp till på musikcafé på söndag!

På söndag 7 juli kl 16 är det dags för den härliga sommartraditionen Musikcafé igen! 

Till musiken brukar det vara gott med lite fika.

Finns det någon som vill ta på sig att ordna med det? Du kan tillgodoräkna dig tiden du lägger i din arbetsplikt. Hör av dig till Erik Risberg i stuga 126!

Glöm inte heller att anmäla till sin områdesansvarig.


Till alla som inte hämtat ut era nya p-tillstånd MON

Till de som vet med sig att de inte hämtat ut sitt nya P-tillstånd gällande MON, (började gälla igår), finns en ny chans imorgon onsdag 3/7 under expeditionstid kl 18:30-19:00.

OBS! Föreningen står inte för eventuella böter!

fredag 28 juni 2019

Barnaktiviteter


Barnaktiviteter! 
Lek och picnic vid lekparken lördag 29/6 ca 13.30 (efter sommarmötet). Barn och vuxna, med barn eller barnbarn, får chans att lära känna varandra, leka tillsammans och planera barnaktiviteter i sommar. Gå gärna med i nya facebookgruppen ”Delsjökolonins barnaktiviteter” så kan vi lättare nå varandra och ta initiativ till aktiviteter. /Barnaktivitetsgruppentorsdag 27 juni 2019

Loppis & Auktion 6/7


Inlämning till loppisen
Kl 17-20 den 4/5 Juli
Loppisen öppen kl 10-13
den 6 Juli.
Cafét öppnar 10:30 och det blir auktion kl 14

OBS:frivilliga för att packa och bära upp saker till vinden och ställa ut stolar så auktionen kan börja kl 14 behövs från kl 13.
/loppisgänget

söndag 23 juni 2019

PARKERINGSKORT MON

Onsdag 26/6 kl 18:30-19:00  kan nya P-kort MON avhämtas på expeditionen, dessa gäller 1/7-30/9. Utlämning kommer även att ske i samband med sommarmötet 29/6

OBS! Detta gäller enbart dem som redan har ett P-tillstånd idag.

onsdag 19 juni 2019

Möte för nya kolonister 26/6 kl 19

Alla nya kolonister hälsas välkomna på möte i Föreningshuset kl 19 onsdag 26/6

Välkomna

//Styrelsen

Måndagsboule

Äntligen är det dags för måndags-boulen igen.
From måndagen den 26/6 hälsas alla daglediga i kolonien välkomna kl 14.00
till boulebanan
Välkomna hälsar Claes Anneling

Kolonisyn vecka 26


Vecka 26 utför styrelsen den årliga kolonisynen. Om vi finner nånting att anmärka på, så kommer vi att lägga en lapp i vederbörandes brevlåda. Här är några exempel på saker vi har haft anledninga att anmärka på tidigare år: För mycket ogräs utanför kolonistens staket, buskage som hänger långt ut i gången, för höga häckar ut i gångarna, för mycket vegetation in i våra gemensamma yttre staket, osynligt stugnummer, ingen brevlåda, otydligt markerad tomtgräns ut mot gången.

Hjärt- och lungräddningskurs i föreningshuset med inriktning på hjärtstartare


Hjärt- och lungräddningskurs i föreningshuset
med inriktning på hjärtstartare
Torsdag 27/6 kl 18
Ingen avgift
Kursledare Claes Wildar
Anmälan görs per sms till 070 516 68 36
Skriv HLR + stugnummer + hur många som kommer
Senast tisdag 25/6
Välkomna

måndag 17 juni 2019

Midsommar i Delsjökolonien


Midsommar i Delsjökolonien


Traditionellt firande med spelmanslag och dans kring stången 

13.00  Kaféet öppnar med hembakat, kaffe och saft.


14.00 Folkdanslaget GNDS spelar och leder sång och dans kring midsommarstången.


15.00  Chokladhjul, tombola, fiskdamm, lotter mm.


21:00  Spelar Vincent upp till dans i föreningshuset för oss kolonister och våra vänner.

lördag 15 juni 2019

SOMMARMÖTE 29/6 KL 12:00

Kallelse till sommarmöte lördag den 29 juni kl 12

Dagordning


§1    Mötets öppnande
§2    Godkännande av dagordningen
§3    Val av ordförande
§4    Val av sekreterare
§5    Val av justerare att justera sommarmötesprotokollet
§6    Årsmötesprotokollet redovisas
§7    Valberedningen informerar
§8    Ordningsreglerna i Delsjökolonin
§9    Föreningens femårsplan
§10 Rapporter: Vad är gjort och vad är på gång
·      Hjärtstartare
·      Festkommitén
·      Områdesansvariga
·      FGK
§11  Ekonomi
§12  Övriga frågor
§13  Avslutning   

Välkomna!                                                                                                                                          

fredag 14 juni 2019

Midsommarmöte söndag 16/6 kl 15


Midsommarmöte på söndag!


Välkommen på sista förberedande mötet inför midsommar söndagen 16 juni kl 15-16 på expeditionen. Det finns fortfarande behov av hjälp på midsommar så kom gärna till mötet om du kan tänka dig att hjälpa till för att kolonin ska få en fin midsommar. Det är en förutsättning att vi alla hjälps åt. Hjälp oss gärna också att sprida ordet om vårt midsommarfirande så att vi får många besökande. Det finns ett evenemang på Delsjökolonins Facebook som ni gärna får dela och bjuda in till: https://www.facebook.com/events/321117345491180/

onsdag 5 juni 2019

lördag 1 juni 2019

Kompostpåsar

Nu finns alla kompostpåsarna i boxen bredvid de bruna återvinningskärlen!

fredag 24 maj 2019

Förberedande Midsommarmöte


Möte midsommar!
Vårt fina midsommarfirande får vi bara ihop om vi hjälps åt! Vi behöver därför kolonister som hjälper till inför och under midsommar. Dels med förberedelser (planering, inköp, baka), dels under själva midsommarafton (lotteriförsäljning, lekar, kafé, städning, baren). De timmar du lägger ner kan du räkna in i de fem arbetstimmarna för kolonin.

Kom gärna på vårt förberedande midsommarmöte 2 juni kl 14 i föreningshuset.

Anmäl intresse till:
Ulrika Grönérus: ulrika.gronerus@gmail.com (0708-643736)
Skriv gärna vad du vill hjälpa till med.

fredag 19 april 2019

STÄDDAGEN 27/4-2019

Lördagen 27/4 kl 10-13 är det dags för vårens städdag, vi samlas vid
föreningshuset kl 10

Vi avslutar med fika

Välkomna,

Styrelsen

tisdag 16 april 2019

Sista Chansen att hämta förbeställda parkeringskort till MON


Förbeställda parkeringskort lämnas ut Långfredag 19/4-19 mellan kl 11-12 på expeditionen, kortet kostar 420 kr, Swish eller kontant betalning (gärna jämna pengar)


//Styrelsen


onsdag 10 april 2019

VINTERLÅS PÅ GRINDAR

Vinterlåsen kommer att plockas bort under lördagen 13/4

//Styrelsen

VATTENFALL - SAMRÅDSHANDLING


 Alla i kolonin få hem detta ett brev från WSP i dagarna. Det finns en dom i Mark & miljööverdomstolen som handlar om flytt samt höjning av ett antal kraftledningsstolpar. Vi i styrelsen kommer inte att skicka in några skriftliga synpunkter på samrådshandlingen, då vi inte ser några nya infallsvinklar som förändrar något i sak
 I och med att det redan finns en dom så är det inte möjligt att överklaga om man inte har nåt nytt att anföra. 

Vi har ännu ingen ytterligare information om när arbetena ska påbörjas. För övriga frågor hänvisar vi till samrådshandlingen som finns att ladda ner som länk i brevet.

//Styrelsen

lördag 30 mars 2019

VATTEN

Vattnet kommer att sättas på runt klockan 12.00 på lördag den 13 april

Ytterligare en chans att boka p-kort MON

Ni som ännu inte har bokat p-kort till MON har en ny chans nu, senast söndag 7/4 måste anmälan vara inne, mail skickas till delsjokolonien@hotmail.com, dessa kort kommer att lämnas ut på Långfredagen 19/4 mellan kl 11-12

/Styrelsen

PARKERINGSKORT MON

Ej uthämtade p-kort som var beställda senast 3/3 kan hämtas ut lördag 6/4 mellan kl 11-12
//styrelsen

onsdag 20 mars 2019

Parkeringskort MON

Förbeställda parkeringskort lämnas ut lördag 30/3-19 mellan kl 10:30-12:00 på expeditionen, kortet kostar 420 kr, swish eller kontant betalning (gärna jämna pengar)


Fr o m 1/7 kommer Parkeringsbolaget gå över till ett digitalt förfarande av p-tillstånd, varför de på papper enbart har giltighets tid tom 30/6, mer info kommer.

söndag 10 mars 2019

Årsmötesprotokoll 2019

PROTOKOLL ÅRSMÖTE DELSJÖNS KOLONIFÖRENING 190225

§1. Mötets öppnande Marie Anneling hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§2. ParentationParentation hålls för de under året bortgångna kolonisterna Marita Andersson och Anita Fyhr. 
§3. Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängd fastställs: 78 stugor är representerade: 72 närvarande + 6 fullmakter.
Dagordningen fastställs med förändring att rapport från FGK-möte läggs in under ”Övriga ärenden”. 
§4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Mötet fastställer att kallelse skett i behörig ordning.
§5. Val av ordförande att leda förhandlingarna Mötet väljer Claes Anneling att leda förhandlingarna.
§6. Val av protokollförareUlrika Grönérus väljs till protokollförare.
§7. Val av två justerareJan Åström och Anders Ekberg väljs till justerare 
§8. Val av två rösträknare Jan Åström och Anders Ekberg väljs även till rösträknare.
§9. Styrelsens förvaltningsberättelse Styrelsens förvaltningsberättelse gås igenom rubrik för rubrik. Göran Sandberg förklarar en del poster i balans- och resultaträkning. Mötet godkänner förvaltningsberättelsen.
§10. Revisorernas berättelse 
 Björn Vinberg läser revisorernas berättelse.

§11. Fastställande av balansräkning och resultaträkning Mötet beslutar att fastställa 2018 års balans- och resultaträkning. 
§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
§13. Beslut i anledning av föreningens över eller underskott enligt balansräkningenMötet beslutar att det under verksamhetsåret uppkomna överskott på 154 842 kr balanseras i kommande års räkning.
§14. Behandling av inlämnade motioner Motion 1:
Förslag om toalettutrymme i föreningshuset.
Magnus och Tommy tar på sig att utreda uppdraget.
 
Motionen bifalles på årsmötet efter röstning.

Motion 2 och motion 3:
Förslag om hjärtstartare på koloniområdet.
Motionen bifalles på årsmötet efter röstning.

Motion 4:
Motion om en lekstuga på övre området.
Efter röstning tas beslut enligt styrelsens förslag, att avvakta innevarande år och göra en utredning.

Motion 5:
Individuell vattenmätning
Efter röstning beslutas att undersöka möjlighet med individuell mätning. Claes Anneling tar på sig uppdraget.

Förslag från styrelsen:
1. Strävan att föreningen ska bli en kontantfri förening
Efter röstning bifalles styrelsens förslag.

2. Förnya föreningens hemsida, en summa om 15 000 föreslås.
Efter röstning bifalles styrelsens förslag att anslå en kostnad om 15 000 kr för ny hemsida.

3. Höja inre parkeringens avgift till 700 kr (från 600 kr) + markera parkeringsplatser på skogsparkering
Efter röstning bifalles förslaget att höja avgiften och att numrera platserna och att även skylta utanför grindarna.
§15. Fastställande av ordningsföreskrifter enl §5.5Oförändrade ordningsföreskrifter fastställs. Noterar även att de föreslås ses över efter sommarmöte.
§16. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övrigabefattningshavare inom föreningen.Oförändrade styrelsearvoden bifalles. Baseras på prisbasbeloppet.
Förslag kom upp om att även valberedningen bör vara arvoderade. Tas upp som förslag på sommarmötet.

§17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget samt årsavgift och andra avgifter.Korrigering: tvättstugeavgiften på 200 kr har ramlat bort ur förslaget för avgifter.
Mötet fastställer avgifter om:
Arrende + föreningsavgift 7200 kr + 3100 kr
Parkering inom området 700 kr
Tvättstuga 200 kr
Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
Beslut tas om att styrelsen tar fram en femårsplan för kommande renoveringar till sommarmötet.

§18. Val av styrelseledamöter och revisorer m.fl.
Björn Tenghag föredrar valberedningens förslag.
a. Val av antal ledamöter: 6 ordinarie ledamöter i styrelsen fastställs
b. Val av ordförande för 2 år
Eva Falk föreslås till ordförande. Mötet väljer Eva Falk. 
c. Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 år
Britta Särnmark som var föreslaget i valberedningens information har avsagt sig uppdraget.
Nina Falk föreslås istället.
Hans Wramsby föreslagen.
Mötet väljer Nina Falk och Hans Wramsby som ordninarie ledamöter

§19. Val av 1 revisor för 2 år  Mötet väljer Kerstin Ax 
           1 revisorsersättare 1årMötet väljer Birgitta Åström
§20. Övriga val
a. 1 ordinarie till FGKs styrelse för 1 år
Mötet väljer Eva Falk 
b. 1 ersättare till FGKs styrelse för 1 år
Mötet väljer Marie Anneling 
c. Val av 1 studieombud 1 år
Mötet väljer Mikael Hastelius
d. Val av 3 områdesansvariga för 1 år
Följande områdesansvariga väljs av mötet: Göran Huseby, Ulla-Britt Bergström, Louise Alfredsson
e. Val av festkommitté (varav en sammankallande)
Mötet väljer: Leif Gustavsson (sammankallande), Yvonne Berrum, Mats Berth och Per Hörberg
Mötet väljer festkommitté för barnaktiviteter: Line Björkander och Patrik Nolberg
Festkommittén poängterar att övriga kolonisters hjälp är nödvändigt för att det ska fungera.
f. Val av husvärd
Mötet väljer Berit Olsson som husvärd
g. Övriga val
Inga övriga val
§21. Val av valberedning (varav en sammankallande)Mötet väljer följande valberedning: Björn Tenghag (sammankallande), Magnus Andersson, Annis Juhlin
§22. Övriga ärendenInformation från FKG: Marie Anneling och Göran Sandberg informerar om att Fastighetskontoret driver en utredning kring koloniområden och åretruntboende där ett urval av koloniområden i Göteborg ingår. Vad det kommer att kosta och när utredningen är klar finns inte information om. Följer upp med information på sommarmöte.

Information om att flytta elledning, byta stolparna (höja 10 meter och flytta söderut). Göran Sandberg informerar om att det skulle varit gjort redan. Informationsmöte kommer Vattenfall att kalla till. Vattenfall har anlitat konsulter som ska ansöka om ett nytt tillstånd, ska lämnas till Energimarknadsrådet. 
Diskussion om vattenförbrukningen som ökade stort förra sommaren (6100 kubikmeter mot tidigare år runt 3500 kubikmeter) vilket gav föreningen stora ökade kostnader. Magnus informerade om, efter kontakt med Kretslopp och vatten, att vatten förbrukas dygnet runt, även nattetid, och att vi alla ska ta en koll på att inget läcker. Anders Ekberg inflikar att gråtande kranar ger ett stort svinn. Frågan om individuella vattenmätare diskuterades.

Det kommer information om hjärt- och lungräddningskurs som man kan anmäla sig till.

Mona-Lisa informerar att hon har hand om odlingslotterna och att man kan anmäla ev intresse till henne.
Årets parkeringskort på Mon kan man teckna sig på årsmötet, de gäller 1 april - 30 september. Information kommer om när de levereras.

Magnus informerar: 13 april sätts vattnet på, ca kl 12.

§23. AvslutningClaes Anneling förklarar mötet avslutat och avgående avtackas.Vid protokollet                     Justerare                 Justerare                  Mötesordförande
Ulrika Grönérus                    Anders Ekberg           Jan Åström                  Claes Anneling

måndag 25 februari 2019

Parkering på Mon

Ni som vill ha ett p-tillstånd på Mon måste beställa detta senast den 3 mars.
kortet kostar 420 kr. Detta pris gäller bara om man beställer genom föreningen.

onsdag 6 februari 2019

Årsmötet 25 februari

Nu är alla handlingar utskickat inför årsmötet 25 februari.
Där hittar ni all information vad gäller avgifter och arrende.
Det kommer inte att skickas ut inbetalningskort.
Vi ses på årsmötet.

torsdag 31 januari 2019

P-tillstånd på Mon.

I samband med årsmötet är det möjligt att beställa p-kort för säsongen 2019.
Giltigt från april- september kostnad 420kr. Vi behöver bara betala för ett halvår vilket förklarar det lite lägre priset. Detta pris gäller endast beställning genom föreningen.

torsdag 3 januari 2019

Årsmöte!


Boka in denna datum redan nu


ÅRSMÖTE
Måndag den 25 februari 2019 kl. 19.00 
F U B Lokal               
Lillatorpsgatan 10