onsdag 7 november 2018

Motioner


MOTIONERA!


NU ÄR DET SNART DAGS ATT LÄMNA IN MOTIONER TILL ÅRSMÖTET. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummer