onsdag 18 juli 2018

Hänsynsregler

Med tanke på den varma sommars så  kan det vara på sin plats att påminna vad som står i ordningsreglerna under rubriken hänsyn. "
Genom att undvika oljud dvs inte ha radion på hög volym och undvik alltför sena högljudda festkvällar. Tidig morgonsnickring likväl sen motorgräsklippning och högljudda lekar , kan störa grannarna"