onsdag 25 juli 2018

Eldningsförbud

Publicerad 25 juli 2018
Totalt grill- och eldningsförbud gäller i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 idag, den 25 juli. 

Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar 

och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera 

risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. 

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.
Vad innebär eldningsförbudet?
Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00.

 Var uppmärksam på att 

förbudet även gäller grillning i egen trädgård 

samt fasta grillplatser, användning av 

campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. 

Förbudet omfattar användning av 

grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:
  • grilla på egen tomtmark
  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus
Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till

 ett brott och kan stå till svars i enlighet medLag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och 

befinner sig på en låg stabil nivå

 Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed

 inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder 

nederbörd innan marken återhämtar sig.