måndag 30 juli 2018

Angående vattning i kolonien

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är vattnings förbud på kolonien.
Göteborg har inte vattenbrist ännu
Men det kan vara på sin plats att förtydliga att i med att vattenförbrukningen ökar så kommer också kostnaderna för vattnet öka markant. Detta kommer drabba alla i kolonien då vattnet är en gemensamhetskostnad