måndag 2 juli 2018

Ang Parkering för hantverkare mmm.

Så här skriver parkeringsbolaget: ang parkering på mon 

Vi tillåter lätta lastbilar men inte tunga.
Det innebär att alla hantverksbilar utan problem även om de är lastbilsreggade att de kan få komma in och stå där.
Från och med måndag 2 juli