lördag 23 juni 2018

Sommarmöte 2018

Kallelse och           
dagordning till sommarmöte lördag den 30 juni kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare att justera sommarmötesprotokollet

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 Valberedningen informerar!

§8 Ordningsregler

§9 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

·      Festkommitté
·      lekplatsen
·      arrangemang
·      områdesansvariga

§10 Ekonomi.

§11 Övriga frågor!

§12  Avslutning


                                                                                 Välkomna