lördag 23 juni 2018

Lite av varje

På onsdag 27/6 händer det lite här på kollo:

Först är det syn vilket innebär att några av styrelsen går runt och kollar av gångar häckar/staket.,trädhöjder mm

Möte för nya kolonister kl 19.00-20.00 på expeditionen.

Expeditionen har öppet mellan kl 18.00 -18,30

Kolla era brevlådor. Valberedningen har lagt ut information