fredag 1 juni 2018

Lekplatsen

Kom och hjälp till att iordningställa lekplatsen
Vi behöver lite hjälp med grävningsarbete på nya lekplatsen onsdag 6 juni kl 9