torsdag 24 maj 2018

Sand!

Nu finns det sand att hämta.
Sanden finns vid den nya lekplatsen på nedre området.
OBS: det gäller bara den sand som ligger utanför avspärrningen!