fredag 30 mars 2018

Nu är det vår


OBS!
Vattnet sätts på den: lördagen 14 april 2018

Gör så här:
·      INNAN vattnet sätts på, BESIKTIGA DIN HUVUDKRAN 
    (titta noga efter sprickor)
·      Byt den om den skadats 
·      STÄNG sedan kranen 
·      Frostskydda (det kan bli frost ända fram i maj)
·      VAR PÅ PLATS vid vattenpåsättningen Se i alla fall till att minst en i ”Stuglaget” är med och kan kontrollera att allt fungerar
·      Om föreningen måste byta din kran, faktureras stugan 1000 kr.

STÄNG KRANEN


Stäng gärna av kranen under sommaren om du inte är i stugan på ett tag 
så minskar risken för vattenskador

FROSTSKYDDA


Det kan bli frost ända fram i maj

Vi frågor kontakta Vattenmannen:

Magnus 0708 – 29 18 18