måndag 19 februari 2018

P- tillstånd på Mon

Inför säsongen kommer det att bli en höjning av priset på p-tillstånden som föreningen har haft på Mon. Det kommer att kosta 600 kr/säsong. Det är samma pris som alla ideella föreningar betalar i kommunen