måndag 5 februari 2018

M E D L E M M A R
i Delsjöns koloniförening
kallas härmed till


ÅRSMÖTE
Måndag den 26 februari 2018 kl. 19.00
F U B Lokal              
Lillatorpsgatan 10

Hållplats - Töpelsgatan
Spårvagn 5

Vid årsmötet må andra ärenden inte föredragas till avgörande än de som angivits i kallelsen.

Avprickning i röstlängd kommer att ske vid entrén till möteslokalen, där också röstkort utdelas till föreningens medlemmar.

Om du inte kan gå själv, kan du lämna en fullmakt.

(Du kan bara ta emot EN fullmakt)