onsdag 21 februari 2018

P tillstånd Mon 2018

Det kommer att vara nya rutiner på försäljningen av p-tillstånden.
Försäljningsdagarna kommer att vara på årsmötet samt under påskhelgen.
(sista försäljningen är påskhelgen).
Detta beror på parkeringsbolagets nya rutiner.
Nytt pris är som tidigare meddelats 600 kr/tillstånd.
Vid ev frågor  kontakta ordförande 0706103110

måndag 19 februari 2018

P- tillstånd på Mon

Inför säsongen kommer det att bli en höjning av priset på p-tillstånden som föreningen har haft på Mon. Det kommer att kosta 600 kr/säsong. Det är samma pris som alla ideella föreningar betalar i kommunen

måndag 5 februari 2018

M E D L E M M A R
i Delsjöns koloniförening
kallas härmed till


ÅRSMÖTE
Måndag den 26 februari 2018 kl. 19.00
F U B Lokal              
Lillatorpsgatan 10

Hållplats - Töpelsgatan
Spårvagn 5

Vid årsmötet må andra ärenden inte föredragas till avgörande än de som angivits i kallelsen.

Avprickning i röstlängd kommer att ske vid entrén till möteslokalen, där också röstkort utdelas till föreningens medlemmar.

Om du inte kan gå själv, kan du lämna en fullmakt.

(Du kan bara ta emot EN fullmakt)