onsdag 4 oktober 2017

Nya taxering på kolonistugor

Det har blivit en kraftig höjning av taxeringsvärdet på våra stugor.
föreningen och FGK har varit i kontakt med skatteverket och har fät följande information.
På grund av de höga försäljningspriserna så har våra stugor ökat i marknadsvärde därav den stora höjningen
Taxeringsvärdena skiljer sig från stuga till stuga men höjningen är lika ungefär lika stor för alla stugor  i procent.
Föreningen uppmanar alla medlemmar att själva ta kontakt med skatteverket då det är den enskilda personen som äger sin stuga.