måndag 30 oktober 2017

Frostskydd

Tänk på att använda miljövänliga produkter när ni frostskyddar.
Spolarvätska eller T-röd är bättre för miljön än glykol som är giftig

torsdag 26 oktober 2017

Lite av varje!

Som ni märkt har den yttre komposten stängts för vintern.
Den öppnas åter igen 1 april.

Det kommer att sättas upp vinterlås på våra stora grindar from 1 november
Detta för att  försöka att undvika skador på vara gångar.

Rishögen inom området är till för grövre grenar dock inte stora stockar

Inför Årsmöte


Motionera!


Nu är det snart dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummer

onsdag 25 oktober 2017

Gräsklippare

Inför nästa säsong 2018
Föreningen behöver en/eller två nya personer som gräs- och häckklippare på våra allmänna ytor. Personen ska helst vara en smula maskin-kunnig. 
Uppdraget arvoderas. 
Vid intresse.
Kontakta ordförande 0706 103110 

onsdag 4 oktober 2017

Nya taxering på kolonistugor

Det har blivit en kraftig höjning av taxeringsvärdet på våra stugor.
föreningen och FGK har varit i kontakt med skatteverket och har fät följande information.
På grund av de höga försäljningspriserna så har våra stugor ökat i marknadsvärde därav den stora höjningen
Taxeringsvärdena skiljer sig från stuga till stuga men höjningen är lika ungefär lika stor för alla stugor  i procent.
Föreningen uppmanar alla medlemmar att själva ta kontakt med skatteverket då det är den enskilda personen som äger sin stuga.