onsdag 27 september 2017

Gäller Tofsmesgången

Hej på er alla i Tofsmesgången, var med och rösta om vår grusgång!

Efter årsmötet då det togs ett beslut om att öka framkomligheten i Tofsmesgången anordnade styrelsen ytterligare ett möte under sommaren utifrån hur det skulle genomföras i praktiken. Under mötet beviljades jag uppdraget att se över eventuella möjliga alternativ för att få det mer framkomligt.
Tankar och önskemål från olika boende i Tofsmesgången visade främst att många var oroliga för arbetsinsatsen, det är tungt med grus, det är en lång gång och vi är inte så många starka … Man ville även gärna ha grusgången så lik den ursprungliga som möjligt.
Jag utgick därför ifrån frågan om hur vi med en rimlig arbetsinsats kan öka tillgängligheten i vår gång och samtidigt behålla utseendet på gången.
Det hela landade ner i ett förslag som kom från några av de boende. Det blir sannolikt ett bra resultat utifrån en rimlig arbetsinsats! Efter den gemensamma arbetsdagen på lördagen den 23:e september hade vi som bor i Tofsmesgången ett kort informationsmöte om förslaget.
Förslag: Vi krattar undan gruset, som nu ligger i gången, till sidorna. Sedan läggs det ett mindre grus i mitten av gången och trycks fast med en padda. Gruset vid sidorna som ligger i för tjocka lager forslar vi till lilla parkeringen vid G-ingången och täcker de ställen där det tenderar att bli lerigt.

För att klargöra hur många som står bakom förslaget genomförs nu en omröstning bland oss boende i Tofsmesgången. Påminn gärna dina grannar om att vara med och rösta!
Välj mellan de två punkterna nedan. Skriv namn, stugnummer och lämna svaret före vattnets avstängning via en lapp i min brevlåda, stuga 47, eller via min telefon - sms: 073-5286361. Jag skickar en bekräftelse på att jag mottagit sms:et. När svaren redovisas kommer enbart antalet personer att uppges, inte vem som svarat vad.
Majoritetsbeslut gäller:
1.     Ja, det verkar vara ett rimligt förslag och jag vill därför att det genomförs
2.     Nej, jag vill inte att förslaget genomförs
Nej, jag vill gärna delge ett annat förslag: Skriv ner förslaget eller kontakta mig per telefon

Omläggningen planeras att genomföras på arbetsdagen till våren. Styrelsen skaffar grus och hyr padda/paddor. Vi kommer att använda samma typ av grus som ligger intill staketet vid G-ingången upp mot den övre gången. Det är ett fint grus som har legat i våra gångar från allra första början. Förutom att det gamla gruset gör gången vacker är det enklare att ta sig fram på det gruset. När vi sedan behöver fylla på grus kan vi alltid beställa den gamla typen och successivt återställa utseendet i hela gången, bevara den kultur så som det såg ut i kolonin en gång i tiden.
Som kolonist i Göteborg kan vi säkert säga:  Tofsmesgången – en ”gång” i tiden …!!


Vänliga hälsningar Carina stuga 47