söndag 13 augusti 2017

Dagens ris!!

Det har idag varit stopp på nedre stationen.
Detta beror på att det slängs diverse saker som
tvättlappar, dambindor och tops mm i avloppen.
Det är bara toapapper man kan slänga i toan!!!!
Nu blir vi tvungna att byta knivar vilket kommer bli kostsamt.