fredag 16 juni 2017

Sophantering

(Sophanteringen har under uppstarten fanerat lite i från Renova och Kretslopp o vatten)

Följande tömnings dagar gäller varje vecka:

tisdagar: hushållsavfall(grå kärl)
onsdagar: papper och plast(orange kärl)
tordagar: kompost(brunt kärl)

sopansvariga: