måndag 5 juni 2017

Farligt avfall

Farligt avfall bilen kommer till kolonien torsdagen den 8 juni mellan19.00-19.45
Den kommer att stå på parkeringen Mon utanför A-grinden.

Styrelsen vill samtidigt uppmana att om sopkärlen är fulla, vänta med att slänga tills det åter finns plats efter tömning.