torsdag 15 juni 2017

Extra årsmöte på sommarmötet

Kallelse till extra årsmöte i samband med sommarmötet 1 juli kl. 12:00.


Plats: Föreningshuset.
Kallade: Föreningens medlemmar1.      Mötets öppnande
2.      Fastställande av dagordning
3.      Fastställande av röstlängd
4.      Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
5.      Val av ordförande att leda mötet
6.      Val protokollförare
7.      Val av två justerare
8.      Val av två rösträknare
9.      Beslut om ny budget gällande nya lekplatsen
10.  Extra årsmötets avslutningRöstning via fullmakt, ta med en fullmakt till mötet!Välkomna 

Styrelsen för Delsjöns koloniförening

Efter detta möte ta sommarmötet sin början.
Dagordning till sommarmötet kommer att finnas på anslagstavlorna och på hemsidan.