söndag 21 maj 2017

På förekommen anledning

I våra ordningsregler står det att våra husdjur ska vara kopplade inom området!
Det är också helt förbjudet att ha hundar på fotbollsplanen.