måndag 13 februari 2017

BrandskyddGöteborgs Nordöstra Sotningsdistrikt har tagit över sotningen från Gösab. 
De har tel: 031 - 361 40 00.


Brandskyddstillsynen har övertagits av Räddningstjänsten, tel.: 031 - 335 25 90. 
Numera räcker det med tillsyn vart 6:e år, om man inte eldar mycket.