måndag 4 december 2017

Inför årsmötet

Ni glömmer väl inte att 31 december är                                                sista dagen för inlämning av motioner till årsmötet

måndag 30 oktober 2017

Frostskydd

Tänk på att använda miljövänliga produkter när ni frostskyddar.
Spolarvätska eller T-röd är bättre för miljön än glykol som är giftig

torsdag 26 oktober 2017

Lite av varje!

Som ni märkt har den yttre komposten stängts för vintern.
Den öppnas åter igen 1 april.

Det kommer att sättas upp vinterlås på våra stora grindar from 1 november
Detta för att  försöka att undvika skador på vara gångar.

Rishögen inom området är till för grövre grenar dock inte stora stockar

Inför Årsmöte


Motionera!


Nu är det snart dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummer

onsdag 25 oktober 2017

Gräsklippare

Inför nästa säsong 2018
Föreningen behöver en/eller två nya personer som gräs- och häckklippare på våra allmänna ytor. Personen ska helst vara en smula maskin-kunnig. 
Uppdraget arvoderas. 
Vid intresse.
Kontakta ordförande 0706 103110 

torsdag 5 oktober 2017

Vattenavstägning

Vattnet stängs av den: 14/10Gör så här:
·       Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·       Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·       Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·       Glöm inte tömma kranar och blandare
·       Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·       Frostskydda gärna kranenÖPPNA KRANEN
Öppna kranen och låt allt vatten rinna ut. Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern, eventuell kondens kan då rinna ut.


FROSTSKYDDA


(Sno in kranen i bubbelplast eller dyligt.
Det kan bli frost tidigt)

Vi frågor kontakta Vattenmannen:
Magnus 0708 – 29 18 18onsdag 4 oktober 2017

Nya taxering på kolonistugor

Det har blivit en kraftig höjning av taxeringsvärdet på våra stugor.
föreningen och FGK har varit i kontakt med skatteverket och har fät följande information.
På grund av de höga försäljningspriserna så har våra stugor ökat i marknadsvärde därav den stora höjningen
Taxeringsvärdena skiljer sig från stuga till stuga men höjningen är lika ungefär lika stor för alla stugor  i procent.
Föreningen uppmanar alla medlemmar att själva ta kontakt med skatteverket då det är den enskilda personen som äger sin stuga.


onsdag 27 september 2017

Gäller Tofsmesgången

Hej på er alla i Tofsmesgången, var med och rösta om vår grusgång!

Efter årsmötet då det togs ett beslut om att öka framkomligheten i Tofsmesgången anordnade styrelsen ytterligare ett möte under sommaren utifrån hur det skulle genomföras i praktiken. Under mötet beviljades jag uppdraget att se över eventuella möjliga alternativ för att få det mer framkomligt.
Tankar och önskemål från olika boende i Tofsmesgången visade främst att många var oroliga för arbetsinsatsen, det är tungt med grus, det är en lång gång och vi är inte så många starka … Man ville även gärna ha grusgången så lik den ursprungliga som möjligt.
Jag utgick därför ifrån frågan om hur vi med en rimlig arbetsinsats kan öka tillgängligheten i vår gång och samtidigt behålla utseendet på gången.
Det hela landade ner i ett förslag som kom från några av de boende. Det blir sannolikt ett bra resultat utifrån en rimlig arbetsinsats! Efter den gemensamma arbetsdagen på lördagen den 23:e september hade vi som bor i Tofsmesgången ett kort informationsmöte om förslaget.
Förslag: Vi krattar undan gruset, som nu ligger i gången, till sidorna. Sedan läggs det ett mindre grus i mitten av gången och trycks fast med en padda. Gruset vid sidorna som ligger i för tjocka lager forslar vi till lilla parkeringen vid G-ingången och täcker de ställen där det tenderar att bli lerigt.

För att klargöra hur många som står bakom förslaget genomförs nu en omröstning bland oss boende i Tofsmesgången. Påminn gärna dina grannar om att vara med och rösta!
Välj mellan de två punkterna nedan. Skriv namn, stugnummer och lämna svaret före vattnets avstängning via en lapp i min brevlåda, stuga 47, eller via min telefon - sms: 073-5286361. Jag skickar en bekräftelse på att jag mottagit sms:et. När svaren redovisas kommer enbart antalet personer att uppges, inte vem som svarat vad.
Majoritetsbeslut gäller:
1.     Ja, det verkar vara ett rimligt förslag och jag vill därför att det genomförs
2.     Nej, jag vill inte att förslaget genomförs
Nej, jag vill gärna delge ett annat förslag: Skriv ner förslaget eller kontakta mig per telefon

Omläggningen planeras att genomföras på arbetsdagen till våren. Styrelsen skaffar grus och hyr padda/paddor. Vi kommer att använda samma typ av grus som ligger intill staketet vid G-ingången upp mot den övre gången. Det är ett fint grus som har legat i våra gångar från allra första början. Förutom att det gamla gruset gör gången vacker är det enklare att ta sig fram på det gruset. När vi sedan behöver fylla på grus kan vi alltid beställa den gamla typen och successivt återställa utseendet i hela gången, bevara den kultur så som det såg ut i kolonin en gång i tiden.
Som kolonist i Göteborg kan vi säkert säga:  Tofsmesgången – en ”gång” i tiden …!!


Vänliga hälsningar Carina stuga 47

lördag 16 september 2017

HÖSTSTÄDDAG

Lördagen 23 september är det dags för Delsjökolonins höststäddag. Kl 10 vid Föreningshuset samlas vi för avprickning och får en passande arbetsuppgift. Obligatorisk närvaro för alla Delsjö-kolonister. Meddela om du får förhinder: delsjokolonien@hotmail.com. Vi ses!

lördag 19 augusti 2017

Hantverksdag

Hantverksdag med Café
i Föreningshuset

Söndag 27 augusti
Kl. 12-15

Försäljning av hantverk
Stickat, tovat, virkat, trasmattor, akvareller, oljemålningar, betongfigurer mm.

Café med hembakat kaffebröd!