måndag 4 december 2017

Inför årsmötet

Ni glömmer väl inte att 31 december är                                                sista dagen för inlämning av motioner till årsmötet

måndag 30 oktober 2017

Frostskydd

Tänk på att använda miljövänliga produkter när ni frostskyddar.
Spolarvätska eller T-röd är bättre för miljön än glykol som är giftig

torsdag 26 oktober 2017

Lite av varje!

Som ni märkt har den yttre komposten stängts för vintern.
Den öppnas åter igen 1 april.

Det kommer att sättas upp vinterlås på våra stora grindar from 1 november
Detta för att  försöka att undvika skador på vara gångar.

Rishögen inom området är till för grövre grenar dock inte stora stockar

Inför Årsmöte


Motionera!


Nu är det snart dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummer

onsdag 25 oktober 2017

Gräsklippare

Inför nästa säsong 2018
Föreningen behöver en/eller två nya personer som gräs- och häckklippare på våra allmänna ytor. Personen ska helst vara en smula maskin-kunnig. 
Uppdraget arvoderas. 
Vid intresse.
Kontakta ordförande 0706 103110 

onsdag 4 oktober 2017

Nya taxering på kolonistugor

Det har blivit en kraftig höjning av taxeringsvärdet på våra stugor.
föreningen och FGK har varit i kontakt med skatteverket och har fät följande information.
På grund av de höga försäljningspriserna så har våra stugor ökat i marknadsvärde därav den stora höjningen
Taxeringsvärdena skiljer sig från stuga till stuga men höjningen är lika ungefär lika stor för alla stugor  i procent.
Föreningen uppmanar alla medlemmar att själva ta kontakt med skatteverket då det är den enskilda personen som äger sin stuga.


onsdag 27 september 2017

Gäller Tofsmesgången

Hej på er alla i Tofsmesgången, var med och rösta om vår grusgång!

Efter årsmötet då det togs ett beslut om att öka framkomligheten i Tofsmesgången anordnade styrelsen ytterligare ett möte under sommaren utifrån hur det skulle genomföras i praktiken. Under mötet beviljades jag uppdraget att se över eventuella möjliga alternativ för att få det mer framkomligt.
Tankar och önskemål från olika boende i Tofsmesgången visade främst att många var oroliga för arbetsinsatsen, det är tungt med grus, det är en lång gång och vi är inte så många starka … Man ville även gärna ha grusgången så lik den ursprungliga som möjligt.
Jag utgick därför ifrån frågan om hur vi med en rimlig arbetsinsats kan öka tillgängligheten i vår gång och samtidigt behålla utseendet på gången.
Det hela landade ner i ett förslag som kom från några av de boende. Det blir sannolikt ett bra resultat utifrån en rimlig arbetsinsats! Efter den gemensamma arbetsdagen på lördagen den 23:e september hade vi som bor i Tofsmesgången ett kort informationsmöte om förslaget.
Förslag: Vi krattar undan gruset, som nu ligger i gången, till sidorna. Sedan läggs det ett mindre grus i mitten av gången och trycks fast med en padda. Gruset vid sidorna som ligger i för tjocka lager forslar vi till lilla parkeringen vid G-ingången och täcker de ställen där det tenderar att bli lerigt.

För att klargöra hur många som står bakom förslaget genomförs nu en omröstning bland oss boende i Tofsmesgången. Påminn gärna dina grannar om att vara med och rösta!
Välj mellan de två punkterna nedan. Skriv namn, stugnummer och lämna svaret före vattnets avstängning via en lapp i min brevlåda, stuga 47, eller via min telefon - sms: 073-5286361. Jag skickar en bekräftelse på att jag mottagit sms:et. När svaren redovisas kommer enbart antalet personer att uppges, inte vem som svarat vad.
Majoritetsbeslut gäller:
1.     Ja, det verkar vara ett rimligt förslag och jag vill därför att det genomförs
2.     Nej, jag vill inte att förslaget genomförs
Nej, jag vill gärna delge ett annat förslag: Skriv ner förslaget eller kontakta mig per telefon

Omläggningen planeras att genomföras på arbetsdagen till våren. Styrelsen skaffar grus och hyr padda/paddor. Vi kommer att använda samma typ av grus som ligger intill staketet vid G-ingången upp mot den övre gången. Det är ett fint grus som har legat i våra gångar från allra första början. Förutom att det gamla gruset gör gången vacker är det enklare att ta sig fram på det gruset. När vi sedan behöver fylla på grus kan vi alltid beställa den gamla typen och successivt återställa utseendet i hela gången, bevara den kultur så som det såg ut i kolonin en gång i tiden.
Som kolonist i Göteborg kan vi säkert säga:  Tofsmesgången – en ”gång” i tiden …!!


Vänliga hälsningar Carina stuga 47

lördag 16 september 2017

HÖSTSTÄDDAG

Lördagen 23 september är det dags för Delsjökolonins höststäddag. Kl 10 vid Föreningshuset samlas vi för avprickning och får en passande arbetsuppgift. Obligatorisk närvaro för alla Delsjö-kolonister. Meddela om du får förhinder: delsjokolonien@hotmail.com. Vi ses!

lördag 19 augusti 2017

Hantverksdag

Hantverksdag med Café
i Föreningshuset

Söndag 27 augusti
Kl. 12-15

Försäljning av hantverk
Stickat, tovat, virkat, trasmattor, akvareller, oljemålningar, betongfigurer mm.

Café med hembakat kaffebröd!


          

söndag 13 augusti 2017

Kräftskiva

På lördag den 19 augusti är det dags för vår traditionella kräftskiva.
Det är knytkalas så ta med er egen mat och dryck.
För underhållningen står Bluesbandet Crossroad Blues.
Kostnad musikavgift 50 kr

Dagens ris!!

Det har idag varit stopp på nedre stationen.
Detta beror på att det slängs diverse saker som
tvättlappar, dambindor och tops mm i avloppen.
Det är bara toapapper man kan slänga i toan!!!!
Nu blir vi tvungna att byta knivar vilket kommer bli kostsamt.

fredag 14 juli 2017

90 årsdagen

På lördag15 juli har vi allmän flaggdag i kolonien på grund av vår 90 årsdag
Så alla ni som har flaggstång upp med flaggan!
måndag 10 juli 2017

Protokoll Sommarmötet

Delsjökolonien
Protokoll sommarmöte
1 juli 2017

§1 Mötet öppnas

§2 Dagordningen godkänns.

§3 Till ordförande väljs Marie Anneling

§4 Eva Löthman väljs till sekreterare

§5  Lotta Hellsing och Anders Ekberg väljs till justerare.

§6  Årsmötetsprotokollet redovisas.
      Då mötet anser att inte hela protokollet behöver läsas upp, redogör ordföranden för en specifik punkt  i protokollet: §14, punkt 3.
      Frågan rör styrelsens förslag att debitera medlem som uteblir från städdagen med 200.- per tillfälle. Då frågan väckte debatt återremitterades ärendet till styrelsen. Efter senaste städdagen kan styrelsen konstatera att uppslutningen var osedvanligt stor. Man väljer därmed att dra tillbaka sitt förslag.

§7 Valberedningen informerar:
Läget för valberedningen är relativt gott. Valberedningen kommer för den sakens skull inte att slappna av, utan fortsätter att jobba på.

§8  Rapporter.
Vad är gjort och vad är på gång?
a) Nya handikappanpassade rampen till föreningshuset är klar.
b) Huset har dessutom fått nytt kylskåp och ny diskmaskin.
c)Återvinningen har utökats med komposttunnor.
d) Det har varit kolonisyn. Gruppen meddelar att gångar, staket och skötseln av trädgårdar ser mycket bra ut. Två saker dock: Man ska rensa ogräset ut till halva gången, inte 50 cm ut som det ibland talas om. Sedan vad gäller nedre området, ut mot vägen: Om buskar tillåts sticka ut sina grenar genom staketet, förstörs det tyvärr. Därför: Klipp bort!
e)  Expeditionstiden är 18.00 – 18.30 varje onsdag. Kom gärna hit till föreningshuset och berätta om tankar och frågor, så blir det en bra kommunikation.
f) Dom har nu fallit i Mark- och miljödomstolen gällande kraftledningsstolparna genom vår koloni. Stolpe 53 och 54 kommer att ersättas med vinkelstolpar i stål. Stolpe 54 flyttas då 10 meter söderut.
g) Festkommittén: Allt vad de vill förmedla står i den almanacka som sitter på våra anslagstavlor. De fortsätter i övrigt med att jobba med alkoholtillståndet.
h) 90-årsjubileumet:
Cirka 20 stugor vill vara med i ”Öppen trädgård”. En hoppborg för barnen kan eventuellt komma till. Biljetter köps på föreningsexpeditionen, se tid ovan. Kostnad 150:-
Vi behöver hjälp till caféet i lotterikiosken 12-16. Hör av dig om du vill baka, stå i caféet, eller annat. Kontakta Göran Sandberg.
i) Loppis på lördag den 8 juli.
Avrapportering av denna. Skänk gärna!
j) Områdesansvariga rapporterar: Göran Huseby berättar från övre området; Det är positivt! Övriga områden ej representerade.
k) Övrigt:
1)     ”Sopgubbarna” har beställt dubbel tömning av papper och plast. Packa väldigt gärna ihop dina sopor! Claes, med flera, visar hur man lägger plastkrukor i varandra, och plattar till mjölkkartonger. En uppskattad visning av hur vi kan utveckla vårt sopkunnande med enkla medel.
2)     Toaletterna: Lägg bara i sanitetsartiklar i sanitetsbehållarna. (Ej fimpar, hundbajspåsar, m.m.)
3)     Skogskomposten: Fungerar relativt väl just nu – fortsätt på den vägen!
4)     Vatten och avlopp: Undvik att spola ner trasor, e.d. i avloppet. Matfett, liten lektion: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i soporna. Friterar du? Ta en mjölkkartong och häll restoljan i. Släng sedan i hushållssoporna. På det sättet håller vi rören blanka och fina.
5)     Evenemang: På kräftskivan den 19 augusti spelar uppskattade Cross road blues band.
Sagor i sommarnatten nästa gång i slutat av juli. Kolla in anslagstavlorna. Alla välkomna!
6)     Inte lägga trädgårdsavfall i backen upp till bakre parkeringen!

§9  Ekonomi
Midsommarfesten omsatte 25.000:- Vinsten blev 7.400.
Nya vitvaror till köket kostade 9.500:-. Rampen 19.000:-
Alla har betalt sitt arrende. Noteras: Av kostnaden på 8.500:- är 1.900:- avgift till vår egen förenings verksamhet.

§ 10 Övriga frågor
Det skulle vara bra med en karta över hela området på Övre området.
Håll uppsikt över dina husdjur! Dock: Uppskattas när katterna håller efter mössen.
Beslut om att sand kan köpas in till grusgången mot Kolonist-udden är redan taget. Dock får de boende lägga ut det själva. Är du intresserad kan du kontakta Henrik, nr.78.
Bakre parkeringen: Vädjan om att man packar ihop sig, så fler får plats.
Styrelsen tar med sig dessa frågor.

§11 Mötet avslutas
Ett möte med glada tillrop och många applåder avslutas härmed.


Vid protokollet                Justerare                     Justerare                   Mötesordförande