fredag 30 december 2016

Nyår

                 ETT GOTT NYTT ÅR

                          TILLÖNSKAS ALLA DELSJÖKOLONISTER

fredag 23 december 2016

Årsmöte 
Måndag 20 februari 
kl 19.00
FUB lokal 
Lillatorpsgatan 10
Hållplats Töpelsgatan Spåvagn 5

Det kommer b.la. att göras ett ett antal nya personval till olika förtroendeuppdrag, det finns ett antal förslag, men för närvarande har vi fortfarande en vakans som ny kassör.

lördag 17 december 2016

Motioner

Påminnelse!
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december!