söndag 16 oktober 2016

Delsjöns koloniförening 90 år, år 2017

Lördagen 8 juli , år 2017 kommer föreningen att fira sitt 90 års jubileum.
Till planeringen av denna dag önskar vi hjälp i från alla kolonister med:

- tips och idéer på vad denna dag ska ha för program

- om det finns kolonister som har gamla fotografier, annat intressant material ifrån
 kolonien, som vi kan låna, för att göra en jubileumsutställning "Delsjökolonien 90 år"
  ovanstående lördag.

- Om det finns intresserade medlemmar av att iordningställa utställningen.

Kan/vill du bidra med något av ovanstående, maila till:
delsjokolonien@hotmail.com


Göran Sandberg  stuga 101
Claes Anneling  stuga 63