torsdag 20 oktober 2016

Motionera :)

Nu är det snart dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummersöndag 16 oktober 2016

Delsjöns koloniförening 90 år, år 2017

Lördagen 8 juli , år 2017 kommer föreningen att fira sitt 90 års jubileum.
Till planeringen av denna dag önskar vi hjälp i från alla kolonister med:

- tips och idéer på vad denna dag ska ha för program

- om det finns kolonister som har gamla fotografier, annat intressant material ifrån
 kolonien, som vi kan låna, för att göra en jubileumsutställning "Delsjökolonien 90 år"
  ovanstående lördag.

- Om det finns intresserade medlemmar av att iordningställa utställningen.

Kan/vill du bidra med något av ovanstående, maila till:
delsjokolonien@hotmail.com


Göran Sandberg  stuga 101
Claes Anneling  stuga 63