fredag 22 juli 2016

Vårt avlopp

Det har återigen fastnat tvättlappar i vår avloppspump.
Släng endast toapapper i toaletten.
Tänk på att detta belastar koloniens ekonomi.