tisdag 28 juni 2016

Sommarmöte

Kallelse och           
dagordning till sommarmötet lördag den 2 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare att justera sommarmötesprotokollet

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 Valberedningen informerar!

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

·      festkommitté
·      arrangemang
·      områdesansvariga
·      lekplatsen, (arbetsgrupp behövs)


§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!


§12  Avslutning