tisdag 7 juni 2016

Parkeringstillstånd Mon

Onsdagen den 8 juni 18.30-19.30 och fredag 10 juni från kl 17.00
börjar försäljningen av p-tillstånden på expeditionen!
Kostnad 200 kr
Välkomna