fredag 3 juni 2016

KOLONISYN 16 juni

Denna gång tittar vi lite extra på
häckar och rensning i gångarna


Lite text ur våra gemensamma regler:

Staketet/Häck/Spaljeer
Alla stugor skall ha ett staket eller en häck mot gången. Både häck och staket skall skötas och underhållas

  • Max höjd staket 1,1 meter räknat från marknivå.
  • Var överens med din granne om staketet mellan stugorna (om det finns något)
  • Spaljéer skärmväggar eller plank (som går att se igenom med minst en genomsiktlighet på 1/3), får max vara 1,8 m höga och då max 3,6 m långa. Önskas högre eller längre plank måste bygglov sökas.
  • Häck ut mot yttre trafikerad väg: Max 2 meter hög och ej ligga an mot ytterstaketet
  • Häck in emot våra gångar: Det skall gå att se in i trädgården, minst på 1/3 av sträckan. (då ej högre än 1,3 m). Häcken får inte heller hänga ut över gången.
Gångar & grindar
Grindarna ska vara låsta på vintern och efter 21.00 under sommaren. Lås efter dig på kvällen.
  • Varje kolonist rensar ogräs och håller ordning på halva gången utanför sin egen tomt.
  • Vid gång mot yttre staket, ansvarar kolonisten för rensning av ogräs en halv meter ut från eget staket (övrigt rensas på arbetsplikten).