måndag 13 juni 2016

Möte för nya kolonister!
I föreningshuset
Onsdag 29/6
kl 19-20
Välkomna!