tisdag 28 juni 2016

Sommarmöte

Kallelse och           
dagordning till sommarmötet lördag den 2 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare att justera sommarmötesprotokollet

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 Valberedningen informerar!

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

·      festkommitté
·      arrangemang
·      områdesansvariga
·      lekplatsen, (arbetsgrupp behövs)


§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!


§12  Avslutning

måndag 27 juni 2016

Loppis

Den 9/7 kl 10.00-13.00 är det Loppis i föreningshuset
Det finns café för de fikasugna
Auktionen är  kl 16.00

Inlämning av loppis prylar, i föreningshuset den 7/7 och 8/7 mellan 17.00-19.00.

måndag 13 juni 2016

Möte för nya kolonister!
I föreningshuset
Onsdag 29/6
kl 19-20
Välkomna!

Midsommar


2016
Välkommen till:
Midsommar i Delsjökolonien


Traditionellt firande med spelmanslag
och dans kring stången13.00  Kaffe med hembakat dopp, saft till barnen. 

14.00 Folkdanslaget ”GNDS” spelar och leder sång och dans kring midsommarstången

15.00  Chokladhjul, tombola, fiskdamm, lotter mm.
Spårvagnshållplats Töpelsgatan, sedan Alfred Gärdes väg upp mot Delsjöbadet.
Grind ”A” vid 

koloniområdet

onsdag 8 juni 2016

Grindarna

Grindarna är upplåsta på dagtid igen som vanligt!

tisdag 7 juni 2016

Parkeringstillstånd Mon

Onsdagen den 8 juni 18.30-19.30 och fredag 10 juni från kl 17.00
börjar försäljningen av p-tillstånden på expeditionen!
Kostnad 200 kr
Välkomna

fredag 3 juni 2016

KOLONISYN 16 juni

Denna gång tittar vi lite extra på
häckar och rensning i gångarna


Lite text ur våra gemensamma regler:

Staketet/Häck/Spaljeer
Alla stugor skall ha ett staket eller en häck mot gången. Både häck och staket skall skötas och underhållas

  • Max höjd staket 1,1 meter räknat från marknivå.
  • Var överens med din granne om staketet mellan stugorna (om det finns något)
  • Spaljéer skärmväggar eller plank (som går att se igenom med minst en genomsiktlighet på 1/3), får max vara 1,8 m höga och då max 3,6 m långa. Önskas högre eller längre plank måste bygglov sökas.
  • Häck ut mot yttre trafikerad väg: Max 2 meter hög och ej ligga an mot ytterstaketet
  • Häck in emot våra gångar: Det skall gå att se in i trädgården, minst på 1/3 av sträckan. (då ej högre än 1,3 m). Häcken får inte heller hänga ut över gången.
Gångar & grindar
Grindarna ska vara låsta på vintern och efter 21.00 under sommaren. Lås efter dig på kvällen.
  • Varje kolonist rensar ogräs och håller ordning på halva gången utanför sin egen tomt.
  • Vid gång mot yttre staket, ansvarar kolonisten för rensning av ogräs en halv meter ut från eget staket (övrigt rensas på arbetsplikten).