måndag 23 maj 2016

Låsta grindar

På grund av den senaste tidens inbrott kommer vi att hålla grindarna låsta även på dagtid.
A-grinden kommer dock att vara öppen!
Styrelsen uppmanar till ökad uppmärksamhet i området.