lördag 21 maj 2016

Inbrott

Det har varit inbrott i några stugor i kolonien! Nedre området
Inbrotten gjordes fredagen 20 maj på dagtid!
Kolla era stugor och era grannars!