måndag 23 maj 2016

Låsta grindar

På grund av den senaste tidens inbrott kommer vi att hålla grindarna låsta även på dagtid.
A-grinden kommer dock att vara öppen!
Styrelsen uppmanar till ökad uppmärksamhet i området.

söndag 22 maj 2016

Yoga

Bli smidig som en panter och träna yoga med kollotanter. 3 juli se anslagstavla

lördag 21 maj 2016

Inbrott

Det har varit inbrott i några stugor i kolonien! Nedre området
Inbrotten gjordes fredagen 20 maj på dagtid!
Kolla era stugor och era grannars!

torsdag 19 maj 2016

Sop-diktNär locket inte går att stänga,
får du inte heller slänga!

(Enkel regel va?!)

måndag 9 maj 2016

Fotbollsplanen!

Fotbollsplanen kommer att återställas till sitt ursprungliga skick under denna vecka!
Lekplatsens placering kommer att ytterligare diskuteras och vi får hoppas att vi hittar en  alternativ plats som alla i kolonien kan enas om!