tisdag 26 januari 2016

Parkeringstillstånd 2016

Parkeringstillstånden för parkering på Mon är försenade! (ca 2-4 månader)
De gamla tillstånden för 2015 gäller tills vidare.
Parkeringsbolaget har lovat att vi inte ska bli lappade!

fredag 15 januari 2016

Årsmöte

M E D L E M M A R
i Delsjöns Koloniförening
kallas härmed till


ÅRSMÖTE
Måndag den 22 februari 2016  kl. 19.00
F U B Lokal              
Lillatorpsgatan 10

Hållplats - Töpelsgatan

Spårvagn 5