måndag 16 november 2015

Lekplatsen!

Från och med den 17 november 2015 kommer fastighetskontoret börja att montera ner
vår lekplats!
Att återskapa lekplatsen på nytt ställe med de gamla och några nya saker kommer bli en av vårens gemensamma arbetsuppgifter för kolonien.
Vid ytterligare information och frågor kontakta styrelsen.