måndag 23 november 2015

Motionera Mera!

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionären och stugnummer

måndag 16 november 2015

Lekplatsen!

Från och med den 17 november 2015 kommer fastighetskontoret börja att montera ner
vår lekplats!
Att återskapa lekplatsen på nytt ställe med de gamla och några nya saker kommer bli en av vårens gemensamma arbetsuppgifter för kolonien.
Vid ytterligare information och frågor kontakta styrelsen.