måndag 5 oktober 2015

Vattnet stängs av den 17 oktober

Gör så här:
·        Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·        Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·        Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·        Glöm inte tömma kranar och blandare
·        Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·        Frostskydda gärna kranen med bubbelplast eller en filt. 
ÖPPNA KRANEN
Öppna kranen och låt allt vatten rinna ut.
Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern,
eventuell kondens kan då rinna ut.


Vi frågor kontakta Vattenmannen:

Magnus 0708 – 29 18 18