fredag 9 oktober 2015

Lekplatsen

Lekplatsen är avstängd! 
På rekommendation från Vattenfall har Fastighetskontoret spärrat av lekplatsen. 
Enligt elsäkerhetsföreskrifterna ligger lekplatsen för nära Vattenfalls ledningar. 
Lekplatsen ska därför vara avstängd tills det är bestämt vad som ska göras med den.
Var snälla att respektera avspärrningen.