fredag 9 oktober 2015

Lekplatsen

Lekplatsen är avstängd! 
På rekommendation från Vattenfall har Fastighetskontoret spärrat av lekplatsen. 
Enligt elsäkerhetsföreskrifterna ligger lekplatsen för nära Vattenfalls ledningar. 
Lekplatsen ska därför vara avstängd tills det är bestämt vad som ska göras med den.
Var snälla att respektera avspärrningen.

måndag 5 oktober 2015

Vattnet stängs av den 17 oktober

Gör så här:
·        Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·        Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·        Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·        Glöm inte tömma kranar och blandare
·        Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·        Frostskydda gärna kranen med bubbelplast eller en filt. 
ÖPPNA KRANEN
Öppna kranen och låt allt vatten rinna ut.
Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern,
eventuell kondens kan då rinna ut.


Vi frågor kontakta Vattenmannen:

Magnus 0708 – 29 18 18

fredag 2 oktober 2015

Sophantering!

Måndag 19 oktober hämtas alla sopkärl!
Därefter ingen sophantering i kolonien