onsdag 2 september 2015

Lekplatsen

Lekplatsen inom kolonien är avstängd tillsvidare av fastighetskontoret på rekommendation av Vattenfall.
Detta i avvaktan på en utredning inom Vattenfall.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att respektera denna avstängning.