lördag 27 juni 2015

sommarmötet 2015


Kallelse och
dagordning till sommarmöte lördag den 4 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare att justera sommarmötesprotokollet

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 Valberedningen informerar!

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

·     festkommitté
·     arrangemang
·     områdesansvariga
·     övrigt


§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!


§12  Avslutning

Möte nya kolonister


Onsdag den 1 juli kl 19.00 träffas alla nya kolonister
på expeditionen . Styrelsen finns på plats för att besvara era frågor och berätta
vad som är på gång i området!
Välkomna

måndag 22 juni 2015

2/7 föreläsning "pallkrageodling"

Niklas Wennberg, känd från projekt "stadsodling", föreläser om att odla i pallkrage och på små ytor i staden. Vi startar klockan  1800 i föreningshuset och låter oss inspireras i ca 2 timmar.

Välkomna

söndag 7 juni 2015

Midsommar

Inför midsommarfirandet!
Vi kommer att behöva hjälp inför och under Midsommarafton
Vårt gemensamma firande börjar kl 08.00 med samling för att hämta björklöv och ris till stången.
kl 09.00-09.30 ser vi gärna många medlemmar med blommor och längtan att få vara med att klä den.
Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till

Inför midsommar behövs flera personer(arbetsplikt): Ta kontakt med din områdesansvarige om vad du vill hjälpa till med i god tid.

Midsommarkommitteen

torsdag 4 juni 2015

Blommor

På söndag den 14 juni mellan 11-12 kommer det att vara försäljning av blommor mm på parkeringsplatsen Moon,