onsdag 22 april 2015

Ansvariga sökes!

Föreningen söker en person som kan ansvara för sopstationen och 
en person som kan reparera/ansvara för föreningen maskinpark.
Arvode utgår!
Intresserad ring ordförande på tel 0706 103110 för närmare information.

Nyheter i våra gemensamma regler.

Externa regler för vår koloni har ändrats en smula och på årsstämman fattade vi beslut om lite nya gemensamma regler. Nedan är de större förändringarna:

  • För att kunna få ha en P-plats inom området krävs numera att hushållet äger en bil (eller har tjänstebil).
  • Skulle föreningen behöva laga din kran under påsättningen, faktureras kolonisten 1000 kr för arbete och material.
  • Partytält får stå uppe max en vecka, annars skall bygglov sökas och då ingår ytan i byggrätten
  • Bygglov för växthus krävs inte längre formellt. Styrelsen godkänner placering & utseende av växthus och en ansökningsblankett finns på expeditionen. 
  • Häck ut mot yttre trafikerad väg får max vara 2 meter hög och får ej ligga an mot ytterstaketet
  • Häck in emot våra gångar: Det skall gå att se in i trädgården, minst på 1/3 av sträckan. (då ej högre än 1,3 m). Häcken får inte heller hänga ut över gången. Komplett samling av våra regler kan du hämta på expeditionen.


måndag 20 april 2015

Städdagen!

Glöm inte städdagen på lördag 25/4 kl10-13
Vi samlas vid föreningshuset kl10 där områdesansvariga delar ut arbetsuppgifterna!
De har gula västar på sig
Vi behöver vara många då det finns mycket som ska göras.
Ni som inte har hunnit köpa parkeringstillstånden för p-platsen vid Mon
kan göra detta redan från kl 10.00 då p-mätaren redan är uppe!
De nya parkeringsavtalen för den inre parkeringen finns att skriva från kl 10.00 på expeditionen
Väl mött

fredag 17 april 2015

Parkeringskorten

Göteborgs stads parkeringsbolag har tydligen bråttom!
Nu har parkeringsmätaren redan kommit upp på parkeringsplatsen vid Mon.
Avgifter tas ut redan fr.o.m. I morgon lördag 18 april!
Parkeringskorten finns att köpa hos ordföranden i stuga 63!

tisdag 7 april 2015

Vatten

Vattnet kommer att sättas  på lördagen 11april!