måndag 30 mars 2015

Årsavgift 2015

Som tidigare år så ska årsavgiften betalas senast 30 april.
I år är avgiften 7600 kr och ska sättas in på bankgiro 5799-9963 och ange stugnummer.