tisdag 1 december 2015

Inbrott

Det har nu varit inbrott i en stuga i övre området.
Någon/några har brutit sig in och antagligen också bott i stugan
Var snälla att se till era stugor och kolla gärna till grannens

måndag 23 november 2015

Motionera Mera!

Nu är det dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
 • Rubrik
 • Bakgrund
 • Syfte 
 • Uppskattad kostnad
 • Yrkande / Förslag till beslut
 • Namn på motionären och stugnummer

måndag 16 november 2015

Lekplatsen!

Från och med den 17 november 2015 kommer fastighetskontoret börja att montera ner
vår lekplats!
Att återskapa lekplatsen på nytt ställe med de gamla och några nya saker kommer bli en av vårens gemensamma arbetsuppgifter för kolonien.
Vid ytterligare information och frågor kontakta styrelsen.

fredag 9 oktober 2015

Lekplatsen

Lekplatsen är avstängd! 
På rekommendation från Vattenfall har Fastighetskontoret spärrat av lekplatsen. 
Enligt elsäkerhetsföreskrifterna ligger lekplatsen för nära Vattenfalls ledningar. 
Lekplatsen ska därför vara avstängd tills det är bestämt vad som ska göras med den.
Var snälla att respektera avspärrningen.

måndag 5 oktober 2015

Vattnet stängs av den 17 oktober

Gör så här:
·        Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·        Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·        Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·        Glöm inte tömma kranar och blandare
·        Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·        Frostskydda gärna kranen med bubbelplast eller en filt. 
ÖPPNA KRANEN
Öppna kranen och låt allt vatten rinna ut.
Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern,
eventuell kondens kan då rinna ut.


Vi frågor kontakta Vattenmannen:

Magnus 0708 – 29 18 18

fredag 2 oktober 2015

Sophantering!

Måndag 19 oktober hämtas alla sopkärl!
Därefter ingen sophantering i kolonien

söndag 27 september 2015

Föreningstelefonen

Nu fungerar föreningens telefonnummer igen.
Fr.o.m. 20150927

måndag 21 september 2015

Höststädning på lördag 26 september

Ni har väl inte glömt att vi träffas på lördag 26 september för att göra fint inför vintern i vårt koloniområde.

Kl 10.00 samlas vi vid föreningshuset för avprickning och sedan går alla till respektive område för utdelning av specifika arbetsuppgifter

Områdesansvariga har gula västar så ni lätt skall hitta oss.

Reine - övre området
Franjo - mellanområdet 
Barbro (eller Tommy) - för nedre området
Catharina - stöttar Franjo med arbeten runt föreningshuset.

När vi är klara bjuds det på Korv med Bröd och dricka.

Väl mött för en fin koloni 


söndag 20 september 2015

Vatten

Lördagen den 17 oktober kommer vattnet att stängas av för säsongen.
Ytterligare info kommer här på bloggen samt på anslagstavlorna i god tid innan stängningen .

onsdag 16 september 2015

Grindarna

På förekommen anledning så uppmanas alla kolonister att hjälpas åt med  hålla alla grindarna låsta.
Det gäller hela dygnet!

onsdag 2 september 2015

Lekplatsen

Lekplatsen inom kolonien är avstängd tillsvidare av fastighetskontoret på rekommendation av Vattenfall.
Detta i avvaktan på en utredning inom Vattenfall.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att respektera denna avstängning.

onsdag 12 augusti 2015

Föreläsning av Ronny Ambjörnsson

Klockan 18.00 den 3 september kommer denne kändis till oss. 


Ronny Ambjörnsson, född 1936 i Göteborg, professor i idéhistoria vid Umeå Universitet och författare till ett antal idéhistoriska verk. Bland annat boken "den hemlighetsfulla trädgården". Han har bott i vårt koloniområde som även omnämns i hans bok.

Denna föreläsning samordnas av Studiefrämjandet så det kan komma åhörare utifrån till oss så.... VAR I TID!

söndag 5 juli 2015

Loppis

Loppis den11/7 kl 10.00-13.00
Auktion kl 16.00.
Café
inlämning den 9/7 - 10/7

lördag 27 juni 2015

sommarmötet 2015


Kallelse och
dagordning till sommarmöte lördag den 4 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare att justera sommarmötesprotokollet

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 Valberedningen informerar!

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

·     festkommitté
·     arrangemang
·     områdesansvariga
·     övrigt


§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!


§12  Avslutning

Möte nya kolonister


Onsdag den 1 juli kl 19.00 träffas alla nya kolonister
på expeditionen . Styrelsen finns på plats för att besvara era frågor och berätta
vad som är på gång i området!
Välkomna

måndag 22 juni 2015

2/7 föreläsning "pallkrageodling"

Niklas Wennberg, känd från projekt "stadsodling", föreläser om att odla i pallkrage och på små ytor i staden. Vi startar klockan  1800 i föreningshuset och låter oss inspireras i ca 2 timmar.

Välkomna

söndag 7 juni 2015

Midsommar

Inför midsommarfirandet!
Vi kommer att behöva hjälp inför och under Midsommarafton
Vårt gemensamma firande börjar kl 08.00 med samling för att hämta björklöv och ris till stången.
kl 09.00-09.30 ser vi gärna många medlemmar med blommor och längtan att få vara med att klä den.
Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till

Inför midsommar behövs flera personer(arbetsplikt): Ta kontakt med din områdesansvarige om vad du vill hjälpa till med i god tid.

Midsommarkommitteen

torsdag 4 juni 2015

Blommor

På söndag den 14 juni mellan 11-12 kommer det att vara försäljning av blommor mm på parkeringsplatsen Moon,

söndag 31 maj 2015

Föreningen anslagstavlor

Med anledning av säsongstart så vill styrelsen påminna om att när det sätts upp anslag på våra informationstavlor är det viktigt att datera och underteckna meddelandena.
Detta för att kunna hålla ordning på tavlorna och bereda plats för nya meddelanden

tisdag 12 maj 2015

Släpkärran.

Nu är det det åter fritt fram att hyra föreningens släpkärra.
Då det har varit en större efterfrågan och därmed ett större slitage,
kostar det nu 100 kr för 4 timmar.
Bokning sker genom områdes ansvarige  eller ordförande!
Kärran används bara till kolonirelaterade körningar

onsdag 22 april 2015

Ansvariga sökes!

Föreningen söker en person som kan ansvara för sopstationen och 
en person som kan reparera/ansvara för föreningen maskinpark.
Arvode utgår!
Intresserad ring ordförande på tel 0706 103110 för närmare information.

Nyheter i våra gemensamma regler.

Externa regler för vår koloni har ändrats en smula och på årsstämman fattade vi beslut om lite nya gemensamma regler. Nedan är de större förändringarna:

 • För att kunna få ha en P-plats inom området krävs numera att hushållet äger en bil (eller har tjänstebil).
 • Skulle föreningen behöva laga din kran under påsättningen, faktureras kolonisten 1000 kr för arbete och material.
 • Partytält får stå uppe max en vecka, annars skall bygglov sökas och då ingår ytan i byggrätten
 • Bygglov för växthus krävs inte längre formellt. Styrelsen godkänner placering & utseende av växthus och en ansökningsblankett finns på expeditionen. 
 • Häck ut mot yttre trafikerad väg får max vara 2 meter hög och får ej ligga an mot ytterstaketet
 • Häck in emot våra gångar: Det skall gå att se in i trädgården, minst på 1/3 av sträckan. (då ej högre än 1,3 m). Häcken får inte heller hänga ut över gången. Komplett samling av våra regler kan du hämta på expeditionen.


måndag 20 april 2015

Städdagen!

Glöm inte städdagen på lördag 25/4 kl10-13
Vi samlas vid föreningshuset kl10 där områdesansvariga delar ut arbetsuppgifterna!
De har gula västar på sig
Vi behöver vara många då det finns mycket som ska göras.
Ni som inte har hunnit köpa parkeringstillstånden för p-platsen vid Mon
kan göra detta redan från kl 10.00 då p-mätaren redan är uppe!
De nya parkeringsavtalen för den inre parkeringen finns att skriva från kl 10.00 på expeditionen
Väl mött

fredag 17 april 2015

Parkeringskorten

Göteborgs stads parkeringsbolag har tydligen bråttom!
Nu har parkeringsmätaren redan kommit upp på parkeringsplatsen vid Mon.
Avgifter tas ut redan fr.o.m. I morgon lördag 18 april!
Parkeringskorten finns att köpa hos ordföranden i stuga 63!

tisdag 7 april 2015

Vatten

Vattnet kommer att sättas  på lördagen 11april!

tisdag 31 mars 2015

DUMPNING :(

Måste dessvärre reda ut några missförstånd: 

Yttre komposten är till för just kompostering. Gräs, kvistar och små tunna ynkliga grenar förmultnar till kompost efter ett par år MEN..... Stenar/jord/grus/cement förmultnar ALDRIG!
Ni som inte kände till detta faktum, behöver åtgärda detta innan markägaren upptäcker missförståndet. Vi riskerar annars att bli av med tillståndet för vår yttre kompost.


Det går inte bra att låta sina gamla trötta trädstammar vila vid den nedre komposten.  Kånka upp dem till rishögen innan den tas bort, annars måste ni skjutsa dem till återvinningsstationen för den sista vilan.

måndag 30 mars 2015

Årsavgift 2015

Som tidigare år så ska årsavgiften betalas senast 30 april.
I år är avgiften 7600 kr och ska sättas in på bankgiro 5799-9963 och ange stugnummer.

onsdag 25 mars 2015

Fåglar!

Det går ett rykte på kolonien att det ska avskjutas kråkor!
Styrelsen vill med anledning av detta rykte på det bestämdaste dementera detta!
Styrelsen har inte hört talas om detta.
Det som däremot är önskvärt är att stora skatbon på kolonilotterna tas bort då mängden skator kan vara störande.

onsdag 11 mars 2015

Vatten!


Vattnet kommer att sättas på i mitten av april!(11:e eller 18:e)
Den exakta datumen  kommer att meddelas i början av april.

lördag 28 februari 2015

Uthyrning av kolonistuga!

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det är inte tillåtet att hyra ut sin stuga!

onsdag 18 februari 2015

Årsmöte!

Välkomna på årsmötet  måndagen 23 februari 2015  kl 19.00!
Platsen är som vanligt FUB lokaler på Lilla Torpsgatan 10!