tisdag 9 december 2014

MOTIONERA MERA!

Nu är det snart sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet. 
Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna förstå och svara 
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte/ekonomi
  • Yrkande!Förslag till beslut
  • Undertecknad med namn o stugnummer