fredag 26 september 2014

Vatten avstängning 11 oktober

Gör så här:
·        Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·        Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·        Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·        Glöm inte tömma kranar och blandare
·        Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·        Frostskydda gärna kranenÖppna kranen och låt allt vatten rinna ut. 
Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern, 
eventuell kondens kan då rinna ut. 

Vi frågor kontakta Vattenmannen:

Magnus 0708 – 29 18 18