måndag 22 september 2014

Höststäddag!

Ni glömmer väl inte städdagen lördag 27/9 mellan kl10.00 - kl 13.00
Samtidigt kan alla som inte har skrivit på sina arrendekontrakt göra detta på expeditionen mellan kl 10.00-kl 15.00!